ELÄMÄSI KUNTOON – Rovaniemellä!

Rovaniemellä aloitetaan Elämäsi Kuntoon -ryhmä!

Elämäsi Kuntoon on uudenlainen tapa auttaa ihmisiä saavuttamaan elämänlaatuun liittyviä tavoitteita. Elämäsi Kuntoon avaa ovet monipuoliseen ja tutkittuun tietoon siitä, mitä elämänlaatu on ja miten sitä voi parantaa. Valmennuksessa saat työkaluja henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja ennen kaikkea niiden saavuttamisen sekä seuraamiseen. Esimerkiksi omaa kokonaisenergisyyttä voi seurata energiaviisarista. Hyvinvointiin kuuluu tasapainoinen huolehtiminen ravinnosta, ihmissuhteista, liikunnasta, haasteista, levosta ja rentoutumisesta. Tutustu tästä!

ENERGISET OSAAJAT SAAVAT IHMEITÄ AIKAAN.

Yhteensä 60 tuntia valmennusta, jotka toteutetaan 9 x koko päivän valmennuksina. Moduulit ovat osallistujien käytössä myös EK intrassa videovalmennuksina ja työkirjoina vuoden valmennuksen jälkeen. Elämäsi Kuntoon -ohjelman valmennusohjelman taustalla ovat Suomen johtavia hyvinvoinnin ja energisyyden asiantuntijoita.

ELÄMÄSI KUNTOON – Ryhmä Tuusulassa!

Tuusulassa aloitetaan syyskuussa seuraava Elämäsi Kuntoon -ryhmä.

Tervetuloa kuulemaan asiasta lisää Elämäsi Kuntoon -hyvinvoinnin harjoitusohjelmasta. Tarjolla on innostavaa asiaa hyvinvoinnin ja energisyydestä. Tervetuloa inspiroitumaan Tuusula Crossfit -salille (Isonkivenkuja 2) 25.8.2016 klo 17:30-20:00.

Elämäsi Kuntoon on uudenlainen ohjelma, joka auttaa ihmisiä saavuttamaan elämänlaatuun vaikuttavia tavoitteita. Elämäsi Kuntoon avaa ovet monipuoliseen ja tutkittuun tietoon siitä, mitä hyvinvoinnin elementit ovat ja miten niitä voi kohentaa. Valmennus antaa työkaluja henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja ennen kaikkea niiden saavuttamisen sekä seurantaan. Esimerkiksi omaa kokonaisenergisyyttä voi seurata ohjelmaa varten kehitetystä energiaviisaritestistä. Hyvinvointi muodostuu useiden alueiden tasapainosta, mm. ravinnosta, ihmissuhteista, liikunnasta, elämän haasteista, levosta ja rentoutumisesta sekä taloudesta.

Energisoiva ja ratkaisukeskeinen työyhteisö. 7.9.2016

Elämäsi Kuntoon ja Lyhytterapiainstituutti kutsuvat sinut keskustelemaan psykiatrian erikoislääkärin Ben Furmanin johdolla siitä, miten mm. pidetään huoli siitä, että ihmiset kokevat työssään työniloa? Miten motivaatiota vahvistetaan ja miten se pidetään korkeana? Miten ongelmista keskustellaan rakentavalla tavalla?

Ilmoittaudu heti mukaan maksuttomaan tilaisuuteen.

Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään on työyhteisöille kehitetty valmennuskokonaisuus, jossa työntekijät oppivat hauskojen ja valaisevien harjoitusten avulla kuusi keskeistä yhteistyötaitoa. Näiden taitojen hallitseminen takaa, että työpaikalle syntyy hyvä yhteishenki sekä innostava ja motivoiva työilmapiiri. 

Ratkaisukeskeinen työyhteisö -valmennuskokonaisuus on osa yritysten henkilöstötuottavuuden parantamiseen tähtäävää Elämäsi Kuntoon -hyvinvoinnin harjoitusohjelmaa.

ELÄMÄSI KUNTOON – Hyvinvointi-illat

Järjestämme yhdeksällä paikkakunnalla kevään aikana Elämäsi Kuntoon – hyvinvointi-iltoja. Tapaat illoissa Elämäsi Kuntoon -asiantuntijoita. He tulevat käsittelemään ajankohtaisia hyvinvointiin liittyviä teemoja. Toivottavasti näemme myös sinut paikalla

Susanna Toropainen

Hanna Partanen