Minna Tervamäki

“Minnan metodit koostuvat niistä keinoista, joilla olen itse huolehtinut fyysisestä ja henkisestä jaksamisestani ja pyrkinyt uudestaan ja uudestaan huippusuorituksiin. Kokonaisuus sisältää ajattelu- ja asennetaitoja, hyvinvointia ja liikkuvuutta lisääviä, kehoa avaavia ja vahvistavia harjoituksia, palautumis- ja rentoutumismetodeja sekä mielikuvaharjoitteita. Yksi tärkeä hyvinvoinnin kulmakivi on myös ravinto, mihin olen perehtynyt opiskelemalla itsekseni todella paljon, sekä ennen kaikkea toteuttamalla terveellistä ruokavaliota koko vaativan urani ajan.” – Minna Tervamäki

Minnan metodit johdattaa huippu-urheilijan ja -taiteilijan henkisten ja fyysisten rakennuspalikoiden äärelle. Kokonaisuus lisää ymmärrystä omasta kehosta ja mielen voimasta sekä tarjoaa arkeen runsain mitoin inspiraatiota ja ajattelun aiheita.

Kehon ja mielen harjoitukset                                

Minnan metodien keskiössä ovat tehokkaat kehon ja mielen harjoitukset. Valmennukseen osallistujat oppivat hyvinvointia ja liikkuvuutta lisääviä sekä kehoa avaavia ja vahvistavia harjoitteita, joista on iloa niin toimistotyöläiselle kuin huippu-urheilijallekin. Lisäksi perehdytään palautumisen ja rentoutumisen taitoon ja tehdään hyvinvointia lisääviä ja suorituskyvyn parantamiseen tähtääviä mielikuvaharjoitteita.

Luento-osuus

Minnan metodit -valmennuksen luento-osuudessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: rohkeus ja avoimuus, asenteen ja ajatusten voima, vastuu omasta hyvinvoinnista, itsetuntemus ja itseluottamus, voimauttavat keinot sekä palautuminen ja rentoutuminen.