Minä

Energisyys on ihmisen tärkein liikkeellepaneva voima. Tuskin mikään muu asia maailmassa on sinulle niin tärkeää kuin Energia. Olemassaolomme kaiken kaikkiaan on energian synnyttämää toimintaa ja ilman energiaa elämämme loppuu. Tämän ohjelman tärkein kurssi on aina ollut MINÄ – ELÄMÄNI. Miksi? Kaikki se, mitä teemme päivittäin perustuu ja on oikeastaan ilmentymä siitä, mitä asioita meidän mielessämme liikkuu ja mitä me ajattelemme.

Ihmiskunta on kulkenut pitkän matkan ja ihmiset ovat viimeisten vuosisatojen aikana keksineet ja alkaneet ymmärtää ihmisen elämää kokonaisuutena. Antiikin filosofit Kreikassa pystyvät jo ennen ajanlaskumme alkua muodostamaan käsitteitä ja oivalluksia siitä, mikä ihminen on ja miten ihminen käyttäytyy. Vuosisatojen kuluessa ihmiset ovat kehittäneet sekä energiaa kuluttavia että energiaa säästäviä keksintöjä. Maailmassa on aina ollut kansakuntia, joissa kulttuuri on muodostunut joka siunaukseksi tai turmioksi. Eikä ihmiskunta sinänsä ole vielä kovin kehittynyt – tänä päivänäkin alkukantaisesti soditaan, riistetään ja toimitaan epäreilulla tavalla. Eikä tarvitse mennä kuin 100 vuotta taaksepäin historiassa niin löydämme oman maamme tekemässä sitä samaa, mitä itse näemme tapahtuva maailmassa. Ihminen on vielä hyviä alkuvaiheessa henkisen kasvun polulla.

Maailmassa on tapahtumassa jatkuva muutos ja sen vauhti ovat synnyttäneet aivan uudenlaisia tilanteita.

Ihmiset näkevät nälkää ja toisaalla kuollaan liikalihavuuteen. Stressi, masennus ja burnout ovat tilastojen kärjessä elämänlaadun laskijoina. Henkinen kuormitus kasvaa, koska varallisuudet rakennetaan aivoja rasittamalla. Fyysinen kuormitus laskee ja tämä aiheuttaa alentunutta kuntoa ja liikapainoa. Vahingossa liikkumisen vähentyminen vähentää energiankulutusta ja lisää ihmisten lihavuutta tutkimusten mukaan.

Voit tutustua teeman johdantoon viereisestä videosta ja Jaksojen aiheisiin alla olevista välilehdistä.

Oma Elämä

Oma Elämä jakso aloittaa tämän valmennusohjelman – tervetuloa mukaan ja valmentautumaan. Jakso muistuttaa sinua siitä, että oma elämäsi on tärkein ja merkittävin asia mitä omistat. Elämä on lahja ja sitä pitää kohdella sen arvoisesti. Vaikka elämäämme kuuluu luonnollisena osana ystävät, perhe, työ- ja opiskelukaverit niin oma elämäsi nousee kuitenkin kaikkein tärkeimmäksi. Miksi? Eikö se ole itsekästä ajatella näin? Eikö epäitsekkyys ole minkään arvoista? On toki – ja kumpaakin asiaa tarvitaan. Mutta mikäli sinä et voi hyvin niin tuskin ympäristössä elävät ihmisetkään voivat hyvin. Lisäksi et jaksa huolehtia ympäristöstäsi mikäli omat energiavarastosi ovat tyhjät ja siten et voi elää arkea rinta rinnan heidän kanssaan. Kun koet onnellisuutta elämässäsi niin tulet varmasti näkemään ja kokemaan asiat eri tavalla. Elämäsi hymyilee.

Oma Elämä – jakson tärkein sanoma on se, että sinun tehtäväsi on ottaa vastuu omasta elämästäsi. Vastuunotto lisää hallinnan tunnetta ja koet olevasi ”laivasi kippari”. Sinä ohjaat ja hallitset välittömästi elämäsi tilanteita kun otat vastuun. Olet siis vastuussa, ei puolisosi, vanhempasi tai joku muu.

Tämän jakson jälkeen voit aloittaa elämäsi niin, että tämä hetki on merkityksellistä. Menneisyyttä emme voi muuttaa, voimme vain oppia ja saada hyviä kokemuksia historiasta. Tämän jakson jälkeen voit palauttaa mieleen ne asiat mitkä ovat sinulle tärkeitä, mistä asioista unelmoit ja mitkä asiat kuuluvat elämääsi. Toisaalta voit hävittää ne asiat elämästäsi, joita et enää tarvitse ja jotka vievät onnellisuuttasi. Elämä on kuitenkin ihmisen suurin mahdollisuus.

Syy ja seuraus

Syyn ja seurauksen laki on epäilemättä perustavinta laatua oleva ihmisen kohtalon laki, mutta on huomattava, että se ei ole staattinen laki. Mitä tämä tarkoittaa? Esimerkkien kautta voimme löytää ymmärryksen tähän asiaan. Ajatellaan sitä, että ihminen on ahne elämän suhteen ja hänellä ei tunnu mikään riittävän. Henkilöllä saattaa olla keskimääräisesti hyvin asiat taloudellisesti ja muutenkin elämän ulkoiset puitteet ovat kunnossa. Ihminen saattaa kuitenkin kokea tyytymättömyyttä ja vähätellä omaa elämäänsä. Vähättely on seurausta siitä asiasta, että henkilöllä on ahne ajattelutapa eli syynä on hänen asenteensa. Huono olo on siis seurausta hänen asenteestaan. Toinen esimerkki – monet meistä tietävät, että kuntoilu parantaa elämänlaatua ja onnellisuutta. Silti monet laistavat tätä terveellistä tapaa. Miksi? Koska ihminen on luonnostaan laiska ja jotta hänet saisi liikkeelle pitää olla parempia syitä ja vielä henkilökohtaisia syitä. Lenkkeilyn puute on siis seurausta omien tavoitteiden puutteesta – jos ei ole syytä – ei ole myöskään seurausta.

Mitä tapahtuu, kun ihminen alkaa ajatella esimerkiksi sitä, että hän pystyy hankkimaan uuden kodin. Ajatus uudesta kodista synnyttää tunteen – eli ihminen motivoituu asiasta. Syntyy uutta ajattelua, joka vahvistaa tunnetta. Hetken päästä henkilö löytää itsensä selailemassa esimerkiksi www sivuilta myytäviä asuntoja ja samanaikaisesti asiat alkavat edetä. Kotikuume iskee! Onko tuttua? Näitä kuumeita on paljon: Autokuume, juoksukuume, matkakuume, puolisokuume ja niin edelleen. Ajatukset synnyttävät tunteita ja tunteet synnyttävät toimintaa sekä sitä kautta lopputuloksia. Käymme tässä jaksossa läpi tärkeää syyn ja seurauksen lakia ja nyt jos koskaan on hyvä kokeilla niitä työkaluja, joita löydät tämän jakson harjoitustehtävistä.

Keskittyminen

Mitä tapahtuu, kun ihminen keskittyy murheisiin ja huoliin. Mitä tapahtuu kun ihminen keskittyy sellaisiin asioihin, joihin ihminen ei pysty itse vaikuttamaan tai joihin ihmisellä ei ole pienintäkään mahdollisuutta vaikuttaa. Tämä jakso käsittelee tärkeää aihetta eli fokusta. Fokus tarkoittaa keskittymistä ja koska ihminen voi vaikuttaa omaan ajatteluun ja sitä kautta myös elämän valintoihin – on tärkeää oivaltaa fokuksen merkitys arjessa. Tarinan mukaan kenkätehtailija päätti lähettää kaksi myyntimiestä Afrikkaan myymään kenkiä ja luomaan yhteistyösuhteita. Kumpikin meni omalle alueelleen ja kuukauden päästä kenkätehtailija sai myyntimiehiltään raportit. Ensimmäinen myyntimies valitti mahdotonta tilannetta ja hän ei ollut saanut yhtään kauppaa aikaiseksi. Syy tähän oli se, että hänen mielestään hyvin harva käytti kenkiä. Kenkiä on mahdoton saada kaupaksi. Toinen myyntimies oli taas riemuissaan ja hehkutti omia saavutuksia tyylillä – ” uskomattomat markkinat – kukaan ei käytä kenkiä. Markkinat ovat rajattomat!” Ensimmäinen henkilö fokusoitui epäonnistumiseen ja ongelmiin ja toinen taas onnistumiseen ja mahdollisuuksiin.

Me kaikki joudumme tekemään töitä oman keskittymisen kanssa päivittäin. Elämän arvokkain asia eli aika on ”kortilla”. On tärkeää saada tehtyä tärkeimmät asiat ja saada sitä kautta itselle hyviä tuloksia aikaiseksi. Me joudumme lisäksi hyväksymään sen tosiasian, että vaikka yritämme vaikuttaa moneen asiaan, niin emme voi loppujen lopuksi päättää kuin itseämme koskevista asioista. Mielenrauha elämässä syntyy hallinnan tunteesta ja kun keskitymme niihin seikkoihin, josta itse voimme ottaa vastuuta ja mitkä ovat omassa hallinnassamme – voimme merkittävästi nostaa omaa elämänlaatuamme.

Se mihin keskityt – KASVAA!

Uskomukset

Uskomukset ovat keskeinen osa minäkuvaa. ja niiden kautta rakentuu usko omiin mahdollisuuksiin. Omat kokemukset ja kanssaihmisten vaikutus muokkaavat voimakkaasti ihmisen käsitystä omasta elämästään. Uskomukset vaikuttavat voimakkaasti alitajunannan kautta tekemisiimme koko elämämme ajan. Ongelma tässä on se, että usein uskomukset itsestämme eivät ole totta vaan oman mielemme itsellemme asettamia rajoituksia. Jos henkilö esimerkiksi uskoo, että ajanhallintataidot ovat huonot, käyttäytyy ihminen usein tämän uskomuksen voimalla. Aika ei riitä ja jatkuva riittämättömyyden tunne on vallalla. Sillä, että uskot itseesi ja omiin mahdollisuuksiisi on suuri vaikutus pärjäämiseesi. Ja toisinpäin – kun et usko – olet silti oikeassa ja todennäköisesti epäonnistut.

Jokaisen omia uskomuksia on muokannut jo koetut tapahtumat elämässä sekä toisten ihmisten kertomat tarinat ja viestit. Esimerkiksi vanhemmat muokkaavat lapsiensa uskomuksia ja joskus oma elämämme määräytyy joko hyväksi tai vähemmän hyväksi tämän takia. Meillä jokaisella on historian mukanaan tuomaa elämän kokemusta erilaisista tilanteista. Kun olemme kohdanneet haastavan tilanteen, ja joko selvinneet haasteesta voittajana tai häviäjänä, on tämä kerryttänyt kokemuksiamme ja muokkaa voimakkaasti ajatuksiamme seuraavan vastaavanlaisen haasteen kohdatessamme, uskommeko selviytyvämme siitä vai emme. Toisten tarinat muokkaavat ajatteluamme päivittäin. Osaksi saamme niitä jopa TV:n, radion tai muiden kanavien kautta. Omaksumme näistä tarinoista osan, ja vertaamme sitä omaan kokemuspohjaamme. Omaksumastamme tarinasta tulee osa ”omaa” kokemustamme. Tämäkin valmennusohjelma on yksi viesti, jonka kautta saat paljon ajateltavaa. Olennaista on valmennusohjelman kautta vahvistaa sellaisia uskomuksia, jotka parantavat elämänlaatua. Toisaalta kun kohtaat sellaisen uskomuksen, joka vie energisyyttäsi ja mielenrauhaasi, voit hankkiutua eroon omista rajoittavista uskomuksista. Tunnista, tunnusta ja työstä on hyvä menetelmä muuttaa omaa elämää. Tunnista väärät uskomukset, tunnusta niiden vaikutukset ja hankkiudu eroon niistä. Muista, että jotkut uskomukset ovat erittäin sitkeästi kiinni mielessäsi, mutta onnistut ihan varmasti

Arvot

Ihmisen arvot ovat ne asiat elämässä, jotka näkyvät ulospäin oman tekemisen kautta. Esimerkiksi jos jollain henkilöllä on elämän arvona seikkailu, niin todennäköisesti henkilö pitää matkustelusta ja ottaa jopa riskejä matkakohteita ja matkailuaan toteuttaessaan. Seikkailu voi olla myös sitä, että luonto ja vaeltaminen tai jokin muu arjen turvallisesta ilmapiiristä poikkeava asia on henkilön sydäntä lähellä. Monelle ihmiselle elämän arvot muodostuvat ihmissuhteista, ystävistä, työstä ja normaaleista arkisista askareista kuten harrastuksista. Elämäsi kuntoon ohjelman jakso Arvokas Elämä pyrkii muistuttamaan siitä asiasta, että ihmiselle tärkeät ja arvokkaat asiat eivät vain pääsisi unohtumaan kaiken kiireen keskellä. Monesti elämä muodostuu sellaiseksi, että ihmiset suoriutuvat päivästä toiseen ja itsensä unohtaminen on vallalla oleva olotila. Terveyden pettäminen voi johtua siitä, että ei ole pysähdytty miettimään mitä esimerkiksi elämän arvona TERVEYS merkitsee.

Ensin asia pitää määritellä eli tunnistaa, sen jälkeen asiasta kannattaa tehdä toimenpidelistaus eli mitä asian eteen pitää tehdä ja sen jälkeen kannattaa aina tarkistella miten asia etenee. Sinun pitää nyt aloittaa oman elämän suunnittelu arvojen perustella. Onko tämä uutta? Monelle tämä on todella uutta ja siksi tämän jakson harjoitukset ovat vasta ensimmäinen vaihe koko sinun elämäsi arvokeskustelulle. Keskustelukumppanina voi olla myös lähimmäiset, ystävät tai perhe. Usein keskustelu kannattaa kuitenkin aloittaa oman mielen kanssa. Aivot siis töihin – ponnistelu kannattaa varmasti.

Olemme aikaisemmassa jaksossa käsitelleet syyn ja seurauksen lakia. Muista, että tämän väkevän lain perusteella sinulla pitää olla riittävät syyt ja vieläpä arvokkaat syyt, jotta lähdet tekemään valintoja, jotka usein ovat omalla epämukavuusalueellasi.