Ann-Mari Nordenswan

Kaikilla on vahvuuksia ja heikkouksia.
Jokaisella tyypillä on perushuoli, joka saa kyseisen tyypin omaavan ihmisen toimimaan usein tietyllä tavalla. Koska suuri osa käyttäytymismalleistamme on tiedostamattomia, eivät ne välttämättä ole heti tunnistettavissa. Rehellinen, avoin ja leppoisa itsetutkiskelu auttaa merkittävästi. Enneagrammiin tutustuttaessa on tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen, miksi (motiivi) teemme mitä teemme, kuin siihen, mitä (tekotapa) teemme.

Lisäksi meillä on sekä tyypille ominaiset vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuuksiamme ovat ne ominaisuudet, jotka saavat meistä parhaan esille ja muistuttavat meitä siitä, kuka olemme aidoimmillamme. Heikkoudet ovat niitä ominaisuuksia, joista pidämme kiinni siinä vilpittömässä harhaluulossa, että ne ovat välttämättömiä selviytymisemme kannalta tai että niistä on ihan oikeasti hyötyä, iloa tms. Se on väärinymmärrys, joka liiallisuuksiin mennessään maksaa meille mielenrauhan, elämänilon ja hyvän terveyden.